Blowerdoor ?

Een Blowerdoor is een ventilatorinstallatie die in een (deur)opening wordt ingebouwd en het gebouw in over- en onderdruk kan zetten. Dit toestel kan conform de NBN EN 13829-norm het luchtvolume meten dat door de ventilator stroomt. Dit dient als rekenbasis voor het ventilatievoud n50 (= het aantal luchtwisselingen per uur bij een drukverschil van 50 Pa) of v50.

Het bekomen resultaat van een blowerdoor test kan in het EPC opgenomen worden om een betere energiescore te bekomen. Een blowerdoor test in combinatie met thermografie kan dus zorgen voor een daling van het E-peil. Het aantal punten is afhankelijk van het behaalde resultaat.

Waarom een Blowerdoor test ?

Ook voor andere toepassingen is een Blowerdoor test een handige tool. Zo kunnen alle aanwezige luchtlekken in een gebouw (zowel bij nieuwbouw als een bestaande woning) opgespoord worden en kan men deze plaatsen aanpakken. Luchtlekken zorgen gemiddeld voor 20% van het totale warmteverlies.

Niets is vervelender dan (geïsoleerde) ruimtes die heel snel weer afkoelen of een koude tocht die door de woning blaast. Ook zulke zaken kunnen opgespoord worden met een Blowerdoor test.

De oplossingen hiervoor hoeven daarom niet altijd duur te zijn. Het plaatsen van een tochtmat, een extra rubber, aanbrengen van siliconen kan al heel wat problemen oplossen!

Voordelen van een Blowerdoor test:

  • men krijgt een idee van de luchtdichtheid van de woning
  • men kan het E-peil laten zakken met hogere premies tot gevolg
  • men heeft alle aanwezige luchtlekken gelokaliseerd en deze kunnen verbeterd worden om extra stookkosten te vermijden

Luchtdichtheid controleren met thermografie

Het opsporen van luchtlekken gebeurd normaal met rookstaafjes, luchtsnelheidsmeter, zelf met de hand,…

De Blowerdoor is echter het perfecte toestel om gecombineerd te werken met thermografie. Met een infraroodcamera kunnen de luchtlekken (plaatsen waar de koude lucht naar binnen komt) eenvoudig opgespoord worden!

Door het gebouw in onderdruk te plaatsen, worden de luchtlekken uitvergroot en zo ook sneller 'zichtbaar'. Terwijl het zonder Blowerdoor niet altijd mogelijk is om alle lekken op te sporen.

Blowerdoor combineren met Thermografie
epc, epc-certificaat, blowerdoor, blowerdoor, luchtdichtheid, epc, blowerdoortest, luchtdichtheid testen, luchtlek, luchtlekken het plaatsen van een tochtmat, extra rubber of siliconen kan al heel wat problemen oplossen
epc, epc-certificaat, blowerdoor, blowerdoor, luchtdichtheid, epc, blowerdoortest, luchtdichtheid testen, luchtlek, luchtlekken epc, epc-certificaat, blowerdoor, blowerdoor, luchtdichtheid, epc, blowerdoortest, luchtdichtheid testen, luchtlek, luchtlekken